Cercetare & Dezvoltare

Acordând întotdeauna o importanţă deosebită inovaţiei, compania ISOMAT dispune de un compartiment ultramodern de Cercetare şi Dezvoltare, care cuprinde chimia mortarelor şi a aditivilor pentru beton, a sistemelor de lipire a plăcilor şi a fluidelor-polimerilor.

Echipa ştiinţifică de înaltă calificare din compartimentul respectiv se ocupă cu proiectarea şi dezvoltarea unor produse novatoare, ca şi cu îmbunătăţirea continuă a celor existente, în conformitate cu progresul tehnologiei şi cerinţele crescânde ale construcţiilor moderne.

De asemenea, participând la programe ştiinţifice recunsocute, compartimentul Cercetare şi Dezvoltare al companiei ISOMAT face schimburi de know-how cu universităţi de renume şi cu cele mai mari centre de cercetare în domeniul dezvoltării materialelor de construcţii din Europa.