banner top banner top

Încălzirea globală este un fenomen real, iar schimbările climatice reprezintă “cea mai mare amenințare pentru sănătate cu care se confruntă omenirea” conform Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Abordarea acestui fenomen este o prioritate strategică atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru ONU, acțiunea climatică fiind al 13-lea Obiectiv de Dezvoltare Durabilă. Sustenabilitatea este o prioritate strategică și pentru ISOMAT, cum ar trebui să fie de altfel pentru întreg sectorul de construcții, întrucât, conform datelor Comisiei Europene, clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 50% din extracția și consumul de resurse, precum și pentru mai mult de 30% din deșeurile generate anual de UE. De asemenea, acestea sunt responsabile pentru 40% din consumul de energie al UE și 36% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră cu impact energetic.

Uniunea Europeană își propune să atingă neutralitate climatică până în anul 2050. Astfel, protecția mediului este în prezent un factor cheie în proiectarea, construirea și exploatarea clădirilor. În acest sens, au fost dezvoltate sisteme de evaluare și certificare ce au în vedere amprenta de mediu a clădirilor.

Cu ajutorul certificatelor verzi se evaluează impactul clădirilor asupra mediului, resurselor naturale, biodiversității, sănătății umane și societății, precum și perfomanța energetică a clădirilor, LEED, BREEAM, WELL, GREEN STAR, CASBEE, etc. sunt câteva dintre sistemele importante de evaluare utilizate astăzi în lume. Certificarea LEED este un simbol recunoscut la nivel global de sustenabilitate și leadership, devenind sinonim cu conceptul de clădire verde.


Ce este certificarea LEED?

Certificarea LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a fost lansată în SUA în anul 1998 și este folosită pentru toate tipurile de clădiri și în toate fazele construcției, inclusiv pentru construcții noi sau renovări majore la clădiri existente. Conform Consiliului pentru Clădiri Verzi din SUA (USGBC), care a dezvoltat acest sistem de evaluare, scopul LEED este de a crea clădiri mai bune astfel:

  • Reducerea impactului asupra schimbărilor climatice globale
  • Îmbunătățirea sănătății umane la nivel individual
  • Protejarea și regenerarea resurselor de apă
  • Protejarea și refacerea biodiversității și a ecosistemelor
  • Promovarea ciclurilor de materiale durabile și regenerative
  • Îmbunătățirea calității vieții comunității

Pentru obținerea certificării LEED, proiectul este punctat în funcție de respectarea cerințelor și a standardelor specifice cu privire la consumul de carbon, energie, apă, deșeuri, transport, materiale, sănătate și calitatea mediului interior. Există patru niveluri de certificare LEED, iar numărul de puncte determină nivelul certificării unei clădiri: Certificatul Basic LEED (40–49 puncte), Certificatul Silver LEED (50-59 puncte), Certificatul Gold LEED (60-79 puncte), Certificatul Platinum LEED (80+ puncte).

Este important de menționat faptul că LEED este un sistem holistic, în sensul că are în vedere clădirea ca întreg, cu toate fazele de construcție – proiectare, construire, exploatare – și nu doar materialele folosite. Însă, alegerea unor materiale potrivite poate contribui la obținerea certificatului de clădire ecologică.


De ce ISOMAT?

La ISOMAT, am făcut din sustenabilitate o prioritate strategică. De aceea, am adăugat logo-ului nostru sloganul For a sustainable future, care ne servește drept ghid în tot ceea ce facem, reflectând filozofia și cultura noastră organizațională. Principalul nostru obiectiv este de a lua toate măsurile pentru protejarea mediului și a resurselor naturale, de la faza de dezvoltare până la cea de fabricare de produse noi, ecologice.

Produsele ISOMAT sunt realizate cu ajutorul unor procese optimizate care reduc semnificativ impactul negativ asupra mediului prin conservarea energiei și a consumului de apă, precum și prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Totodată, reciclarea și managementul eficient al deșeurilor reprezintă o prioritate pentru ISOMAT. Se fac eforturi considerabile pentru realizarea unui lanț de furnizare sustenabil, de la aprovizionarea cu materii prime până la transportul produselor finite și utilizarea ambalajelor din materiale reciclate. Dar cum pot ajuta produsele ISOMAT la obținerea certificatelor LEED?

Produsele ISOMAT sunt prietenoase cu mediul și ușor de utilizat

Având ca scop creșterea sustenabilă, ISOMAT dezvoltă și produce materiale de înaltă calitate care contribuie la crearea unui mediu de viață și de lucru sănătos. Produsele noastre sunt certificate internațional atât pentru pentru caracteristicile tehnice, cât și pentru faptul că sunt ușor de utilizat (aplicatori, beneficiari finali) și prietenoase cu mediul. Produsele ISOMAT sunt certificate de organisme internaționale acreditate de testare și certificare, cu certificări precum EMICODE®, Indoor Air Comfort Gold, Blue Angel și EU Ecolabel.

Pentru a obține certificarea LEED și, mai ales pentru a atinge standardul “Materiale cu emisie scăzută ”, producătorul va elabora o documentație COV pentru produs în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Un număr mare de produse trebuie să îndeplineasca criteriul COV (limitarea emisiilor compușilor cu conținut organic în mediu) prin certificări de terță parte, de exemplu prin certificările EMICODE® și Eurofins Indoor Air Comfort Gold.

Produsele cu etichete menționând emisii COV scăzute contribuie la îmbunătățirea calității aerului interior din locuințe și alte clădiri, protejând, totodată, sănătatea aplicatorului și a beneficiarului final, precum și mediul înconjurător. ISOMAT urmează un proces de producție verificat și monitorizat la cele mai înalte standarde pentru ca produsul final să respecte întocmai cerințele stricte ale diferitelor sisteme.

În plus, referitor la ciclul de viață al produselor și la impactul lor social, economic și de mediu, produsele care au “Declarația de Mediu pentru Produs” (EPD) pot ajuta la obținerea punctajului LEED (punctaj “Declarația de Mediu pentru Produs ”). Declarația de Mediu pentru Produs este un document standardizat, verificat și înregistrat care furnizează informații detaliate cu privire la impactului produsului asupra mediului pe întregul său ciclu de viață. Acest document prezintă în mod transparent date obiective, comparabile și verificate cu privire la amprenta de mediu a produsului respectiv, de la materiile prime utilizate până la finalul ciclului de viață al produsului, în conformitate cu standardele internaționale ISO 14025 și EN 15804. EPD-urile sunt rapoarte verificate de organisme terțe independente și reprezintă una dintre cele mai sigure surse de informare cu privire la caracterul sustenabil și ecologic al produselor.

ISOMAT este prima companie din Grecia care deține un portofoliu EPD extins pentru o gamă largă de materiale și sisteme integrate, de la materiale pentru fundație până la sisteme de acoperiș. Toate declarațiile noastre de mediu pentru produs sunt actualizate permanent, iar biblioteca EPD este continuu extinsă pentru a veni în întâmpinarea oricăror nevoi în sectorul de construcții.

Nu în ultimul rând, produsele însoțite de Declarația privind siguranța pentru sănătate a produselor (HPD) pot contribui la obținerea unui punctaj LEED (punctaj “Ingrediente materiale ”). Declarația HPD este un raport standardizat care furnizează date cu privire la conținutul materialelor de construcție, precum și la posibilele efecte și pericole asupra sănătății umane. ISOMAT are o bibliotecă HPD extinsă pentru toate produsele sale etichetate EMICODE®.

Acoperișurile verzi

Opțiunea pentru un acoperiș verde nu are doar efect estetic asupra clădirii, ci oferă și o multitudine de avantaje.

Principalul avantaj al unui acoperiș verde constă în contribuția la protejarea mediului și la ridicarea nivelului de sustenabilitate a clădirii. Acest tip de acoperiș ajută la buna gestionare a apei pluviale și la atenuarea eficientă a efectelor de insulă termică urbană prin scăderea temperaturii suprafeței acoperisului. În plus, ajută la economisirea energiei prin limitarea cantității de căldură care pătrunde în clădire. Întrucât acoperișurile verzi sunt alcătuite din plante, acestea absorb monoxidul de carbon și eliberează în aer oxigen prin fotosinteză.

Acoperișurile verzi reprezintă un prim pas în limitarea efectelor dezvoltării urbane asupra mediului. Acestea sunt o soluție pentru problema “lipsei de spații verzi” din orașele în care trăim, reprezentând, totodată, si o posibilitate de obținere a certificării LEED prin reducerea fenomenului de insulă termică urbană (punctaj “Reducere insulă termică urbană ”).

ISOMAT oferă sisteme integrate de acoperiș verde și materiale hidroizolante rezistente la penetrarea rădăcinilor.

Economisirea energiei și reducerea amprentei de carbon a clădirilor

Clădirile sunt responsabile pentru aproximativ 40% din totalul de emisii de gaze cu efect de seră din UE, fapt care se datorează, în principal, consumului mare de energie în exploatarea acestora. Izolarea termică exterioară și izolarea acoperișului pentru confort termic îmbunătățit (răcoare vara, căldură iarna) pot limita substanțial consumul de energie pentru încălzirea/răcirea clădirii.

ISOMAT este singura companie din Grecia care se poate mândri cu 20 de ani de experiență și expertiză în domeniul materialelor de izolare termică exterioară. Compania a dezvoltat, pentru piața din Romania, 2 sisteme compozite de izolare termică exterioară, denumite ISOMAT THERMOSYSTEM, care reduc substanțial pierderile de energie prin învelirea clădirii cu o membrană termo-rezistentă, ceea ce înseamnă un consum mai mic de combustibil fosil pentru producerea energiei, fie pentru încălzire, fie pentru răcire. Astfel, scade cantitatea de gaze poluante emise în atmosferă, cum ar fi dioxidul de carbon (CO2), unul dintre principalele gaze cu efect de seră care contribuie la încălzirea globală.

Sistemele ISOMAT THERMOSYSTEM instalate în clădiri noi și existente au redus emisiile de dioxid de carbon (amprenta de carbon) cu o valoare echivalentă cu emisiile a câtorva mii de vehicule timp de 1 an. Izolarea termică exterioară are un rol și în proiectarea bioclimatică a clădirii prin utilizarea și conservarea rațională a energiei, fiind un aspect important în procesul de obținere a certificării LEED în ceea ce privește performanța energetică a clădirilor (punctaj “Optimizare Performanța Energetică ”).

Totodată, hidroizolarea acoperișului folosind materiale de acoperiș cu reflexie solară ridicată îmbunătățește performanța energetică a clădirii prin reducerea temperaturii acoperișului și prin reducerea amprentei de mediu a clădirii. Hidroizolația cu reflexie solară este luată în considerare în certificarea LEED la calcularea punctajului pentru reducerea insulelor termice urbane (punctaj “Reducere insulă termică urbană ”).

Cu o îndelungată experiență și o foarte bună expertiză în domeniu, ISOMAT a dezvoltat o gamă largă de produse hidroizolante, multe dintre acestea având o reflectanță solară ridicată.


Proiecte certificate LEED cu materiale ISOMAT

Cu un profund angajament față de mediu și protejarea sănătății umane, ISOMAT a participat la proiecte majore certificate LEED, inclusiv clădirea de birouri The Orbit, sediul central al companiei Mytilineos S.A. și remarcabila clădire care adăpostește Stavros Niarchos Foundation Cultural Center. Toate aceste proiecte au certificatul Platinum LEED, cel mai înalt grad de certificare în sistemul de punctaj LEED.

Clădirile de birouri Piraeus Port Plaza și The Butterfly au primit certificatul Gold LEED. Moxy Athens City, primul hotel verde din Grecia care a primit certificatul Gold LEED, a folosit materiale ISOMAT.

Cooperând direct cu diferite companii de construcție și firme de arhitectură, ISOMAT a furnizat materiale de construcție conforme standardelor de mediu și de certificare pentru clădiri verzi, pentru realizarea legendarului complex hotelier Asteria Glyfada din Atena.