Filosofie

dras2

Filosofia centrală a companiei ISOMAT o constituie oferirea unor produse de cea mai înaltă calitate, ca şi oferirea unor servicii de înalt nivel având totdeauna ca obiectiv satisfacearea pe deplin a clienţilor săi.

Din acest motiv, compania deţine laboratoare de Cercetare şi Dezvoltare echipate cu cele mai moderne utilaje, pentru dezvoltarea unor produse novatoare, ca şi laboratoare de Control al Calităţii, în vederea asigurării celei mai înalte calităţi a produselor sale, înaintea ajungerii acestora pe piaţă.

ISOMAT a stabilit și aplică un sistem de asigurare a calității, în ceea ce privește proiectarea, dezvoltarea, producția și distribuția produselor sale, în conformitate cu ISO 9001, un sistem de management de mediu, în conformitate cu ISO 14001 și un sistem de management al sănătății și securității ocupaționale, care este în conformitate cu standardele ELOT 1801 / OHSAS 18001.

În plus, produsele ISOMAT au aplicat marcajul CE, în conformitate cu standardele europene relevante. După cum este cunoscut, marcajul CE este cerut de Uniunea Europeană pentru toate materialele de construcții, în conformitate cu regulamentul 305/2011, calitatea produselor fiind în conformitate cu specificațiile europene.

Dar obiectul de activitate al companiei nu este doar producerea şi comercilaizarea produselor, ci şi furnizarea de know-how şi de soluţii integrale pentru problemele construcţiilor moderne. Din acest motiv deţine un compartiment de Asistenţă Tehnică alcătuit dintr-un staff de ingineri excelent pregătiţi, care acordă o asistenţă tehnică responsabilă oricărui interesat, profesionist sau particular.