banner top banner top

Ce este REACH – Noua restricție privind diizocianații

REACH, care înseamnă Înregistrare, Evaluare, Autorizare și Restricționare a Substanțelor Chimice, este un regulament european care urmărește să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului împotriva efectelor nocive ale substanțelor chimice.

La 4 august 2020, Uniunea Europeană a publicat restricția REACH privind diizocianații (Regulamentul Comisiei 2020/1149) din cauza efectului de sensibilizare profesională asupra sănătății pe care l-ar putea prezenta lucrătorilor după un anumit nivel de expunere. Diizocianații sunt prezenți în mare parte în produsele din poliuretan (de exemplu, acoperiri, etanșanți, adezivi etc.) în faza de aplicare și nu se mai găsesc după întărire. Acesta este motivul pentru care aceste produse sunt sigure pentru sănătatea umană după întărire, dar periculoase pentru cei care lucrează cu ele. Deși pot fi manipulate în siguranță urmând măsurile de protecție propuse, incluse în Fișele cu Date de Securitate, pentru a minimiza în continuare orice risc și pentru a oferi siguranță lucrătorilo, noua restricție REACH a introdus cerințe obligatorii de formare pentru utilizatorii profesioniști și industriali ai produselor cu o concentrație totală de diizocianați monomeri mai mare decât 0,1 % din greutate, aplicabile începând cu 24 august 2023. Din 24 februarie 2022, etichetele și fișele cu date de securitate ale produselor ISOMAT care fac obiectul acestei restricții precizează în mod clar că „Începând cu 24 august 2023 este necesară o pregătire adecvată înainte de utilizarea industrială sau profesională”.

Găsiți aici Regulamentul Comisiei privind diizocianații în diferite limbi.

reach-timeline

Instruiește-te acum!

Începând cu 24 august 2023, angajatorul sau persoana care desfășoară activități independente trebuie să documenteze finalizarea cu succes a instruirii în conformitate cu cerințele REACH. Urmând link-ul de mai jos, puteți afla ce instructaj este adecvat pentru dvs., pentru a efectua un pachet cuprinzător de instruire online și puteți obține gratuit certificarea necesară. De îndată ce ajungeți la platforma de instruire în siguranță, utilizați următorul cod: FEICA_21_G

Rețineți că instruirea este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, după care este necesară reînnoirea.

* Codul FEICA nu expiră și este valabil pentru instruirea privind utilizarea în siguranță a etanșanților și adezivilor.