ACȚIUNI DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ ALE ΙSOMAT

Compania ISOMAT este guvernată, încă de la înființare, de valorile responsabilității sociale corporative și ale durabilității. Pentru ISOMAT, responsabilitatea socială corporativă este un stimulent pentru o auto-ameliorare continuă, deoarece prin consolidarea eficienței sale, compania își poate realiza viziunea de ameliorare a calității vieții atât pentru personalul propriu, cât și pentru comunitate în general.

Pentru ISOMAT, cea mai importantă resursă o constituie personalul său, în care investește în mod constant și datorită căruia evoluează. Preocuparea principală a companiei este menținerea unui personal foarte bine pregătit, garantarea desfășurării activității acestuia în condiții de siguranță și sănătate, precum și formarea continuă a angajaților prin seminarii tehnice sau educaționale. Mai mult decât atât, compania aplică practicile de responsabilitate socială corporativă în relațiile cu clienții săi, înțelegându-le nevoile în continuă schimbare și oferindu-le servicii sigure și de calitate bazate pe acestea.

În ceea ce privește mediul înconjurător, ISOMAT are ca scop implementarea unei politici care vizează dezvoltarea durabilă și protecția mediului natural. Compania aplică un Sistem de Management de Mediu, certificat în conformitate cu standardul ISO 14001, care vizează limitarea consumului de resurse naturale disponibile, reducerea poluării mediului și economisirea energiei în cadrul procesului de producție. Reciclarea deșeurilor constituie o altă prioritate pentru direcțiune și angajați, fiind promovată prin întreaga politică corporativă.

Contribuțiile companiei ISOMAT se extind și asupra domeniului cercetării academice, cu participarea la programele de cercetare ale organizațiilor universitare, în timp ce, ca parte a promovării formării profesionale, primește în unitățile sale studenți de la universități și școli profesionale.

Pentru ISOMAT, responsabilitatea socială corporativă este parte integrantă a dezvoltării sale dinamice, în cadrul efortului mai larg de dezvoltare nu numai a calității produselor și serviciilor companiei, ci și a nivelului contribuției sale generale către comunitate. Valorile dezvoltării durabile și ale responsabilității antreprenoriale vor continua să stea la baza activităților companiei, în vederea ameliorării calității vieții celor implicați și a mediului înconjurător. ISOMAT consideră responsabilitatea socială nu ca ο situație staționară, ci ca un drum către un viitor mai bun și mai durabil.