Strategia companiei ISOMAT se îmbină cu dezvoltarea continuă. De la înființarea sa în 1980, compania a înregistrat un parcurs ascendent treptat, care nu a încetinit nici în anii crizei economice. Succesul este, de obicei, rezultatul a numeroase acțiuni diferite, decise în mod strategic de către companie și care reflectă filosofia acesteia.

Cum am reușit
Prin investiții continue în:

  • noi unități de producție integrate pe verticală și complet automatizate
  • echipamente mecanice moderne
  • clădiri noi și moderne dar și
  • actualizarea continuă a sistemelor noastre software (ERP, WMC, CRM, BPM etc.)

Prin creșterea continuă a resurselor noastre umane, prin angajarea de personal de conducere specializat și talentat, care lucrează cu o viziune și o strategie comune. Cu titlu indicativ, de la începutul crizei financiare din 2008 și până în prezent, personalul companiei a crescut cu 30,5%. Pentru ISOMAT, cea mai importantă resursă o constituie personalul său. Preocuparea principală a companiei este menținerea unui personal foarte bine pregătit, garantarea desfășurării activității acestuia în condiții de siguranță și sănătate, precum și formarea continuă a angajaților prin seminarii tehnice sau educaționale.

Prin dăruirea pentru cercetarea continuă și dezvoltarea de noi produse în funcție de evoluțiile tehnologice din sectorul construcțiilor și de nevoile și tendințele fiecărei piețe în care ne desfășurăm activitatea. Compania noastră dispune de un departament de Cercetare și Dezvoltare complet organizat și echipat modern, în care își desfășoară activitatea personal științific specializat, și care este alcătuit din 5 secții chimice diferite. Departamentul C&D din cadrul ISOMAT creează anual 10-20 de produse noi și îmbunătățește în mod constant, acolo unde este necesar, produsele existente, în conformitate cu noile evoluții tehnologice. Există o colaborarea deplină între Departamentul C&D și Departamentul de Controlul Calității, care este alcătuit, la rândul său, din alte 2 secții chimice.

Prin crearea unei culturi corporatiste care încurajează dăruirea angajaților noștri în ceea ce privește furnizarea de servicii corecte și rapide clienților noștri și crearea unor legături mai puternice cu aceștia. În acest cadru, ISOMAT acordă o atenție specială instruirii clienților săi, atât în Grecia cât și în străinătate, prin intermediul oferirii de seminarii, iar Departamentul de Asistență Tehnică dispune de ingineri specializați care oferă asistență tehnică rapidă și responsabilă atât persoanelor juridice, cât și celor fizice.

Prin accentul pus pe deschidere, prin crearea de filiale de producție și comerciale în străinătate, dar și prin intrarea pe piețe noi. Orientată în mod clar către export, compania noastră s-a concentrat pe organizarea și dezvoltarea departamentului de vânzări la export, atât în vederea deschiderii către noi piețe, cât și a deservirii corespunzătoare a piețelor de desfacere existente. De asemenea, ne-am intensificat prezența cu standuri individuale moderne la cele mai importante expoziții de profil din lume, ce acoperă regiuni din Asia până în America. În prezent, ISOMAT deține 2 filiale de producție în Serbia și în România, 5 filiale comerciale în Germania, Rusia, Turcia, Bulgaria și Slovenia, exportând în același timp produse, prin distribuitori locali, în peste 60 de țări din întreaga lume.