Oportunităţi pentru carieră

Oamenii constituie pentru ISOMAT capitalul său cel mai de preţ.
Potenţialul uman al companiei activează într-un mediu perfect organizat, conform criteriului valorii, care respectă personalitatea şi diversitatea.
Relaţiile de muncă sunt guvernate de respectul reciproc, încrederea şi spiritul de echipă.
Dacă şi dumneavoastră căutaţi un mediu de muncă plăcut, prietenos dar şi dinamic şi vreţi să deveniţi membru al echipei ISOMAT…

…Atunci trimiteţi-ne CV-ul dumneavoastră!

sau răspundeţi la fiecare loc de muncă anunţat de companie, în cazul în care vă interesează.