Politica de Management de Mediu

În cadrul activităţilor sale, Compania ISOMAT se îngrijeşte de protecţia mediului şi se angajează să funcţioneze în aşa fel încât să realizeze performanţe de mediu ridicate, având în vedere opţiunile tehnico-economice optime şi respectarea legislaţiei de mediu naţionale şi comunitare şi a regulamentelor aferente.

ISOMAT aplică un Sistem de Management de Mediu, în conformitate cu standardul ISO 14001. Sistemul constituie o pârghie de bază pentru:

  • monitorizarea permanentă a impactului activităţilor desfăşurate de companie asupra mediului şi activarea de măsuri în primul rând preventive şi în al doilea rând de restricţionare,
  •  stabilirea de obiective măsurabile şi de programe aferente pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor de mediu ale companiei,
  • comunicarea cu toate părţile interesate – personal, furnizori, societatea locală, companii cu acelaşi obiect de activitate – în chestiuni de mediu care privesc tot spectrul activităţilor companiei, în scopul evaluării tuturor datelor privitoare la mediu.

O chestiune deosebit de importantă pentru companie este gestionarea corectă a materiilor prime, a celorlalte materiale şi a energiei şi reciclarea sistematică a deşeurilor.

Pentru asigurarea funcţionării stabile şi a eficienţei sistemului de management de mediu, compania se îngrijeşte de: a) informarea şi instruirea sistematică a personalului său; b) revizuirea sistematică a funcţiilor sale; c) îmbunătăţirea continuă a performanţelor sale de mediu.

Aspiraţia personalului nostru este contribuţia maximă posibilă a companiei la dezvoltarea durabilă şi recunoaşterea sa ca promotor al protecţiei mediului.