Politica Privind Sănătatea & Securitatea la Locul de Muncă

Compania ISOMAT are ca prioritate şi ca primă grijă sănătatea şi securitatea personalului său şi se angajează să respecte specificaţiile privind securitatea şi asigurarea condiţiilor optime la locul de muncă.

ISOMAT are şi aplică un sistem de gestionare a sănătăţii şi securităţii la locul de muncă în conformitate cu standardul ΕΝ ΕLΟΤ 1801 / OHSAS 18001.

Obiectivele companiei în domeniul sănătăţii şi securităţii la locul de muncă se concentrează:

  • pe stabilirea şi implementarea unor practici adecvate în domeniul sănătăţii şi securităţii angajaţilor,
  • pe asigurarea sănătăţii şi securităţii angajaţilor, colaboratorilor şi vizitatorilor, atunci când se află în incinta întreprinderii,
  • pe conformarea la cerinţele legale.