ERGOSE Railway & Freight Center, Thriasio Pedio, Grecia