Confinarea stâlpilor

MATERIALE PROPUSE

MEGAWRAP-200 Ţesătură din fibre de carbon orientate pe o direcţie

EPOMAX-LD Răşină epoxidică bicomponentă pentru impregnare

EPOMAX-EK Pastă epoxidică

MEGACRET-40 Mortar pentru reparaţii, armat cu fibre disperse

 

I. NATURA PROBLEMEI-CERINŢE

Este posibil ca, în anumite condiţii, stâlpii unei construcţii să prezinte insuficientă rezistenţă sau/şi ductilitate (posibilitatea de a suporta deformările crescute în caz de seism sau de alte sarcini excepţionale), impunându-se consolidarea lor urgentă.

Consolidarea stâlpilor se face în următoarele situaţii:

 • Adaptarea unor construcţii vechi la noi reglementări.

 • Îmbătrânirea materialelor de construcţie şi coroziunea armăturii.

 • Defecţiuni de construcţie (de exemplu număr, repartizare şi plasament insuficient al etrierilor).

 • Creşterea sarcinilor sau schimbarea destinaţiei spaţiului.

 • Remediere după seism.

 

II. SOLUŢIA

Confinarea betonului cu MEGAWRAP-200 conferă:

 • Creşterea deformabilităţii (de exemplu în zonele unor articulaţii plastice).

 • Creşterea rezistenţei la compresiune.

 • Reducerea probabilităţii de îndoire locală a armăturii.

 • Îmbunătăţirea coeziunii în punctele critice de la înnădirile armăturii.

În raport cu intervenţiile clasice de consolidare, cum sunt confinarile de oţel sau din beton armat, confinarile de MEGAWRAP-200 prezintă următoarele avantaje:

 • Aplicare uşoară şi rapidă.

 • Creşterea rezistenţei şi a ductilităţii, fără schimbarea geometriei sau creşterea rigidităţii.

 • Rezistenţă îndelungată şi protecţia armăturii de umezeală şi coroziune.

 

III. APLICAREA

Se curăţă bine suportul de părţile slabe, tencuieli, vopsele, grăsimi, etc, şi în continuare se freacă bine cu o perie tare.

Fisurile existente se repară prin injectarea de răşină.

Colţurile exterioare se rotunjesc cu o rază de 10-30 mm.

Suprafeţele pe care urmează să se facă aplicarea trebuie să fie netede. Eventualele reparaţii ale netezimii suportului se fac cu mortarul de ciment armat cu fibre MEGACRET-40 sau cu pasta epoxidică EPOMAX-EK.

Suprafaţa pregătită corect se acoperă cu răşina epoxidică EPOMAX-LD. Ţesătura MEGAWRAP-200 se taie cu foarfeca la dimensiunile necesare, se aplică cu atenţie, bine întinsă, pe stratul proaspăt de răşină şi se presează meticulos cu un rulou de plastic, pentru un contact bun cu suportul, pentru impregnarea sa şi eliminarea bulelor de aer. Dacă, în ciuda presării minuţioase, pe ţesătură rămân puncte uscate, aceste puncte vor fi acoperite şi pe deasupra cu EPOMAX-LD (pentru ca toată ţesătura să fie impregnată perfect). La înfăşurarea stâlpilor este necesară suprapunerea capetelor fâşiei pe 15-20 cm.

Dacă proiectul prevede mai multe straturi, procedura de aplicare de mai sus se repetă. În acest caz va trebui ca stratul precedent de EPOMAX-LD să nu se fi uscat total, altfel se impune frecarea temeinică a suprafeţei înaintea unei noi aplicări.

Ultimul strat se acoperă, de asemenea, cu EPOMAX-LD şi pe stratul încă proaspăt se presară nisip cuarţos, urmând ca mai târziu să se acopere cu un strat protector de mortar.

 

IV. NOTE

 • Eficienţa consolidării se stabileşte din raportul laturilor secţiunii stâlpului (un raport mai mare al laturilor înseamnă un coeficient mai mic de eficienţă), ca şi din raza de curbură a colţurilor (o curbură mai mare înseamnă o eficienţă mai mare a consolidării).

 • Dacă se cere verificarea rezistenţei suportului, aceasta se face cu aparatul Pulloff.

 • O atenţie deosebită se va acorda la tăierea ţesăturii, pentru a nu produce îndoituri şi rupturi în ţesătură. De asemenea, suprafaţa ţesăturii trebuie să fie curată atunci când se aplică, fără praf, grăsimi, etc.

 • La înfăşurarea stâlpilor nu este necesară suprapunerea a două fâşii succesive între ele pe înălţime. Distanţa dintre acestea însă nu trebuie să fie mai mare de 10 mm.

 • Timpul de aplicare a sistemelor epoxidice se reduce o dată cu creşterea temperaturii mediului.

 • Temperatura suprafeţei betonului pe timpul consolidării cu materiale compozite nu va fi în nici un caz mai mică de +50C.

 • Dat fiind faptul că pe timpul dezvoltării unor temperaturi înalte în construcţie (de exemplu în caz de incendiu) eficienţa consolidării se reduce semnificativ, este necesară protejarea exterioară a confinarii de materiale compozite (tencuieli speciale, gips carton, etc). De asemenea, suprafaţa finală reparată trebuie protejată şi de expunerea la radiaţia solară.

 • Pe timpul aplicării este necesară utilizarea echipamentului de protecţie (mănuşi, ochelari, etc).