Consolidarea unui element de structură portantă prin cămăşuire

MATERIALE PROPUSE

BEVETOL-SPL Superplastifiant pentru beton, tip G

REOTOL-SPL Superplastifiant pentru beton, tip F

MEGAGROUT-100 Mortar fluid fara contractii pentru reparaţii şi consolidări

DUREBOND Mortar epoxidic injectabil in fisuri cu deschidere > 3mm – Punte de aderenţă

AQUAFIX Mortar cu priza rapida

RAPICRET Mortar cu priză rapidă, pentru reparaţii

 

I. NATURA PROBLEMEI-CERINŢE

La reabilitările-consolidările de acest tip, betonul care urmează a fi turnat trebuie să aibă fluiditatea adecvată pentru pătrundere, pentru ca la betonare să nu rezulte goluri (segregări), dat fiind faptul că, cămăşuielile de consolidare au în general o grosime mică (8-15 cm), şi turnarea betonului este dificilă. În cazul în care se cere realizarea unei cămăşuieli de consolidare de grosime mai mică (4-8 cm), unde betonarea este şi mai dificilă, este necesară utilizarea unui mortar turnabil cu mare fluiditate şi rezistenţe ridicate.

De asemenea betonul sau mortarul de turnat trebuie să aibă o aderenţă foarte bună la betonul vechi, pentru asigurarea sudării monolitice cu acesta.

 

II. SOLUŢIA

Cămăşi de grosime obişnuită (8-15 cm)

Materialul de umplere al cămăşii este betonul la care se adaugă superplastifiantul BEVETOL-SPL sau REOTOL-SPL, asigurând în felul acesta fluiditatea dorită şi în paralel creşterea rezistenţei acestuia, dată fiind buna compactare realizată.

 

Cămăşi subţiri (4-8 cm)

Ca material de umplere este utilizat mortarul de ciment necontractabil MEGAGROUT-100 turnabil, care are o fluiditate foarte bună şi rezistenţe foarte mari.

 

III. APLICAREA

Lucrări pregătitoare

 1. Se îndepărtează betonul deteriorat şi se formează cavităţi în vechiul beton pentru o bună încorporare a celui nou.

 2. Se descoperă armătura veche, acolo unde este nevoie.

 3. Se asperizează mecanic (prin sablaj) suprafaţa vechiului beton.

 4. Se spală bine betonul vechi cu multă apă sub presiune.

 5. Se armează cămaşa în conformitate cu proiectul de structură privind consolidarea, prin sudarea armăturii noi pe cea veche, cu agrafe.

 6. Acolo unde este posibil, suprafaţa vechiului beton se acoperă înaintea turnării cu răşina epoxidică – punte de aderenţă DUREBOND, pentru asigurarea unei aderenţe perfecte între betonul vechi şi cel nou.

 

Cămăşi de grosime obişnuită (8-15 cm)

Urmează turnarea betonului, aditivat cu superplastifiantul BEVETOL-SPL, în proporţia 0,6-0,8% din greutatea cimentului, sau REOTOL-SPL, în proporţia 1,2-1,7% din greutatea cimentuluip, entru a rezulta o tasare a betonului de circa 20 cm. La betonare este necesară vibrarea betonului pentru a realiza o şi mai bună compactare a acestuia.

 

Cămăşi subţiri (4-8 cm)

 1. MEGAGROUT-100 este, după hidratarea sa, un material fluid, cu granulaţie fină, şi poate scăpa printre rosturile cofrajului. Din acest motiv rosturile cofrajului vor fi astupate cu ciment cu priză rapidă AQUAFIX sau cu mortarul cu priză rapidă RAPICRET.

 2. Se amestecă un sac de MEGAGROUT-100 (25 kg) cu 3 kg apă amestecând continuu cu un malaxor cu turaţie redusă, până la obţinerea unei mase fluide omogene. În amestec se mai adaugă 0,5 kg apă, amestecând, pentru realizarea fluidităţii dorite.

 3. În continuare, se toarnă mortarul având grijă să nu se formeze bule de aer. Trebuie să ne asigurăm că mortarul a umplut întregul spaţiu dintre cofraj şi construcţia existentă.

 4. Suprafeţele expuse la aer trebuie menţinute umede cel puţin 24 de ore, acoperite cu rogojini umede sau folie de polietilenă.
  Consumul de MEGAGROUT-100: 21,5kg/m.p./cm grosime strat sau 2,1 kg pentru umplerea unui spaţiu de 1 litru.

 

IV. NOTE

 • Pe timpul aplicării, temperatura trebuie să fie între +50C şi +350C.

 • Rezistenţa betonului de turnat trebuie să depăşească rezistenţa betonului vechi cu cel puţin 10 N/mm2.

 • Granulaţia maximă a agregatelor din betonul de turnat nu trebuie să depăşească 20 mm.

 • Grosimea maximă de aplicare a MEGAGROUT-100 pe strat este de 10 cm.

 • Materialul care a început să facă priză nu se mai înmoaie cu apă.

 • Produsul îţi păstrează fluiditatea timp de circa 60 minute la temperaturi între +150C şi +250C.

 • Se recomandă ca în condiţii de temperatură ridicată depozitarea sacilor să se facă într-un loc răcoros, iar amestecul materialului să se facă cu apă rece, pentru a avea fluiditatea dorită un timp suficient (60 min).

 • Se recomandă ca în condiţii de temperatură scăzută şi pentru dezvoltarea rapidă a rezistenţelor, amestecul materialului să se facă cu apă călduţă şi să fie protejat de frig prin acoperirea cofrajelor cu materiale termoizolante.

 • Produsul conţine ciment, cu reacţie alcalină cu apa, fiind clasificat ca iritant.

 • Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă şi măsurile preventive înscrise pe ambalaj.

 

 

ro25-1

 

 

ro25-2