Hidroizolarea acoperişurilor cu învelitoare din ţigle fixate cu mortar

MATERIALE PROPUSE

AQUAMAT-FLEX Mortar hidroizolant flexibil, bicomponent

AQUAMAT-ELASTIC Mortar hidroizolant elastic, bicomponent

DUROCRET Mortar pe bază de ciment şi răşini, pentru reparaţii

ADIPLAST Răşină de construcţii, pentru multiple imbunatatiri a calitatii mortarelor

 

I. NATURA PROBLEMEI-CERINŢE

Hidroizolarea acoperişurilor cu învelitoare din ţigle fixate cu mortar consistent pe placa de beton înclinată necesită aplicarea unui strat hidroizolant între placă şi ţigle, care trebuie:

 • Să izoleze eficient.

 • Să fie rezistent şi fiabil, pentru că orice intervenţie viitoare este dificilă, dat fiind locul de aplicare.

 

II. SOLUŢIA

Mortarul hidroizolant flexibil AQUAMAT-FLEX constituie soluţia ideală pentru hidroizolarea acoperişurilor sub ţiglele fixate cu mortar. Acesta se aplică pe placa de beton a acoperişului şi:

 • Conferă izolaţie deplină, chiar şi la acoperişuri cu înclinaţie mică.

 • Aderă puternic la placa de beton fiind preparat pe bază de ciment.

 • Are o mare elasticitate şi face faţă cu uşurinţă contracţiilor şi dilataţiilor plăcii de beton fără să fisureze.

 • Este rezistent şi durabil.

 • Se aplică uşor cu bidineaua, uşurând astfel şi amenajarea detaliilor dificile ale acoperişului, precum scurgerile de apă, ferestrele de acoperiş, etc.

 • Este permeabil la vapori, şi nu formează condens.

 • Conferă un suport adecvat pentru aderenţa stratului termoizolant, în cazul utilizării de spumă poliuretanică.

 

III. APLICAREA

Pregătirea suportului

 1. Eventualele segregări, fisuri, sau alte imperfecţiuni ale plăcii de beton se chituiesc cu mortarul de ciment cu răşină DUROCRET sau cu mortar de ciment aditivat cu răşină pentru construcţii ADIPLAST.

 2. De-a lungul îmbinărilor dintre placa de beton şi elementele verticale, precum coşuri, parapete, etc, se recomandă formarea unei scafe de formă triunghiulară, cu latura de 5-6 cm, cu ajutorul mortarului de ciment cu răşină DUROCRET sau cu mortarul de ciment ADIPLAST, pentru uşurarea aplicării mortarului AQUAMAT-FLEX.

 3. Udarea adecvată a suportului, dar fără formarea de băltoace.

 

Aplicarea mortarului AQUAMAT-FLEX

 1. Conţinutul unui sac de 25 kg (component A) de AQUAMAT-FLEX se adaugă în cele 8 kg de lichid (component B), amestecând continuu, până la formarea unei paste omogene, bună de aplicat. Pentru amestec poate fi utilizat un malaxor cu turaţie redusă (300 rotaţii pe minut).

 2. Aplicarea mortarului AQUAMAT-FLEX, în 2-3 straturi, pe placa de beton a acoperişului. Fiecare strat se aplică după uscarea celui precedent. Pentru evitarea fisurării materialului, va trebui ca grosimea fiecărui strat să nu depăşească 1 mm.
  Consumul: 2-3 kg/m2 per total.

 

Recomandări privind aplicarea izolaţiei termice şi montarea ţiglelor

Termoizolaţie cu spumă poliuretanică

 1. În cazul aplicării izolaţiei termice din spumă poliuretanică, aderenţa la stratul hidroizolant de AQUAMAT-FLEX este excelentă şi nu necesită nici o măsură suplimentară pentru aplicarea termoizolaţiei.

Termoizolaţie cu polistiren extrudat

În cazul realizării izolaţiei termice cu plăci de polistiren extrudat, se recomandă:

 1. Să se lase mustăţi în placa de beton pentru fixarea mecanică a termoizolaţiei sau, alternativ,

 2. Să fie lipite plăcile de polistiren extrudat pe stratul hidorizolant de AQUAMAT-FLEX cu un adeziv adecvat.

În ambele cazuri se recomandă ca stratul termoizolant să fie acoperit cu o plasă uşoară de sârmă (rabiţ), ancorată în perimetrul plăcii, pentru evitarea alunecării termoizolaţiei.

Lipirea ţiglelor

 1. Pentru întărirea aderenţei mortarului de ciment la stratul termoizolant, se recomandă aplicarea anterioară a unei mâini aruncate de răşină pentru construcţii ADIPLAST (ciment : nisip : ADIPLAST : apă = 1 : 1 : 0,25 : 0,25 la volum).
 2. Montarea ţiglelor se recomandă se fie efectuată cu un mortar de ciment consistent, aditivat cu răşină pentru construcţii ADIPLAST (ciment : nisip : ADIPLAST = 1 : 3 : 0,20 la volum).
  Consumul de ADIPLAST: circa 0,8 kg/m2/cm grosime strat.

 

IV. NOTE

 • Alternativ, pentru aplicaţia de mai sus, în afară de AQUAMAT-FLEX poate fi utilizat şi AQUAMAT-ELASTIC.

 • Pe timpul aplicării, temperatura trebuie să fie de +5˚C până la +30˚C.

 • Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă şi măsurile preventive înscrise pe ambalaj.

 

 

ro56-1

 

 

ro56-2