Hidroizolarea terasei şi acoperirea sa cu plăci

MATERIALE PROPUSE

AQUAMAT-FLEX Mortar hidroizolant flexibil, bicomponent

AQUAMAT-ELASTIC Mortar hidroizolant elastic, bicomponent

DUROCRET Mortar pe bază de ciment şi răşini, pentru reparaţii

RAPICRET Mortar cu priză rapidă, pentru reparaţii

ADIPLAST Răşină de construcţii, pentru multiple imbunatatiri a calitatii mortarelor

ŢESĂTURĂ POLIESTERICĂ PENTRU ARMAREA HIDROIZOLAŢIILOR Ţesătură poliesterică pentru armarea hidroizolaţiilor

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU ARMAREA HIDROIZOLAŢIILOR Plasă din fiberglass pentru armarea hidroizolaţiilor

 

I. NATURA PROBLEMEI – CERINŢE

Hidroizolaţia teraselor care urmează a fi acoperite cu plăci va trebui, dincolo de faptul că trebuie să fie compatibilă cu lipirea plăcilor, să dispună de elasticitate, bună aderenţă, ca şi de fiabilitate şi rezistenţă în timp, remedierile ulterioare fiind deosebit de costisitoare şi cronofage, dat fiind locul aplicării.

 

II. SOLUŢIA

Cerinţele de mai sus sunt realizate pe deplin prin aplicarea mortarului flexibil hidroizolant AQUAMAT-FLEX, armat local cu bandă de plasă din fibre de sticlă sau cu ţesătură poliesterică, în lăţime de 10 cm. Prin aplicarea sa pe terasă se realizează un strat hidroizolant elastic, puternic şi continuu, cu aderenţă excepţională şi rezistenţă, capabil să se adapteze cu succes la dilatările şi contracţiile terasei.
Constituie o soluţie ideală atunci când hidroizolaţia este placată cu un strat final de plăci ceramice.

 

III. ΑPLICAREA

Pregătirea suportului

 1. Curăţarea temeinică a suprafeţei de materiale friabile, grăsimi, praf, etc.

 2. Eventualele corecturi ale pantelor terasei se recomandă să fie efectuate cu DUROCRET sau cu un mortar consistent de ciment (ciment : nisip = 1 : 2 până la 1 : 3), aditivat cu răşina de construcţii ADIPLAST. Când se cere executarea rapidă a lucrărilor se poate utiliza alternativ mortarul cu priză rapidă pentru reparaţii RAPICRET.
  De asemenea, se recomandă întărirea aderenţei la suport a mortarului de ciment cu un strat aderent de ADIPLAST (ciment : nisip : ADIPLAST : apă = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 la volum).

 3. O bună udare a suportului, fără a forma băltoace.

 

Aplicarea hidroizolaţiei

 1. Conţinutul sacului de 25 kg (component A) de AQUAMAT-FLEX se adaugă în cele 8 kg de lichid (component B), amestecând continuu, până la formarea unei paste omogene, adecvată pentru aplicare. Pentru amestec poate fi utilizat un malaxor cu turaţie redusă (300 rotaţii pe minut).

 2. Local, de-a lungul îmbinării terasei cu elementele verticale (parapete, casa scărilor, etc), de-a lungul fisurilor existente sau al rosturilor de dilataţie, ca şi la punctele de joncţiune ale terasei cu aerisirile, coşurile de fum, jgheaburile de scurgere, etc, care trec prin placă, va fi aplicat un strat de AQUAMAT-FLEX cu lăţimea de 15 cm şi, în timp ce este încă proaspăt, va fi armat cu o bandă de ţesătură poliesterică sau din fibre de sticlă, lată de 10 cm. Dacă se consideră necesar, pentru o mai bună încorporare a armăturii în stratul hidroizolant, se mai aplică local un strat de AQUAMAT-FLEX.

 3. După uscarea acestui strat urmează două aplicări generale cu AQUAMAT-FLEX, pe toată suprafaţa terasei. Al doilea strat se va aplica numai după uscarea primului. Pentru evitarea fisurării materialului, grosimea fiecărui strat va fi de cel mult 1 mm.
  Hidroizolaţia se extinde şi pe suprafeţele verticale (parapet perimetral, casa scărilor, etc) până la înălţimea de 15-20 cm, pentru formarea unui bazin etanş.
  Consumul de AQUAMAT-FLEX: 2 kg/m2.

 

Lipirea plăcilor
Lipirea plăcilor se face cu adezivul pentru plăci bicomponent cu înaltă elasticitate Isomat® AK-ELASTIC sau cu adezivi pentru plăci elastifiaţi prin adăugarea elastifiantului ADIFLEX-B.
Rostuirea plăcilor se face cu chitul pentru rosturi MULTIFILL, aditivat cu răşina DS-99.

 

IV. NOTE

 • Alternativ, pentru aplicaţia de mai sus, în afară de AQUAMAT-FLEX poate fi utilizat şi AQUAMAT-ELASTIC.

 • Pe timpul aplicării, temperatura trebuie să fie de minimum +50C.

 • Suprafaţa proaspăt acoperită va fi protejată de temperaturi ridicate, de precipitaţii şi îngheţ.

 • Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă şi măsurile preventive înscrise pe ambalaj.

ro69-1