Impermeabilizarea masei betonului

MATERIALE PROPUSE

PLASTIPROOF Aditiv impermeabilizant de masă – Plastifiant pentru beton

 

I. NATURA PROBLEMEI-CERINŢE

Hidroizolarea construcţiilor din beton supuse la solicitare permanentă sau temporară din cauza apei trebuie efectuată atât la exteriorul elementelor de construcţie cât şi în masa acestora.

Impermeabilizarea masei acestor elemente de construcţie completează hidroizolarea construcţiilor, care, în conformitate cu practicile construcţiei moderne, va trebui să fie pe mai multe nivele (adică impermeabilizarea masei elementului de construcţie, hidroizolarea exterioară şi a acoperirilor exterioare), pentru maximum de eficienţă.

 

II. SOLUŢIA

Impermeabilizarea masei betonului se realizează prin utilizarea aditivului lichid PLASTIPROOF, care acţionează în acelaşi timp ca plastifiant (SK-308, ASTM C-494: Tip A. Certificat, cu marcaj CE, ca reductor de apă – plastifiant pentru beton, în conformitate cu standardul ΕΝ 934-2 :T2 şi Τ9, cu certificatul numărul 0906-CPD-02412007. Conferă următoarele avantaje:

 • Măreşte semnificativ rezistenţa la permeabilitatea la apă, datorată fie presiunii hidrostatice, fie absorbţiei capilare.

 • Măreşte lucrabilitatea fără adaos de apă.

 • Nu acţionează ca antrenor de aer.

 • Nu conţine cloruri sau alte componente corosive.

 • Este compatibil cu toate cimenturile de tip Portland.

 

III.  APLICAREA

PLASTIPROOF poate fi adăugat:

 • În apa de amestec, la prepararea betonului.

 • În betonul gata preparat, cu puţin timp înaintea utilizării acestuia. În acest caz, pentru realizarea unei repartizări omogene a aditivului PLASTIPROOF în masa materialului, este necesară amestecarea energică timp de 4-5 minute în malaxor.

  Dozarea: 0,2-0,5% din greutatea cimentului.

 

IV. NOTE

 • Depăşirea dozajului poate provoca întârzierea prizei, fără însă a influenţa negativ rezistenţele finale.

 • Pentru prepararea unui beton impermeabil vor fi respectate întocmai instrucţiunile din Normativul de Preparare a Betoanelor.