Repararea Tencuielilor

MATERIALE PROPUSE

UNICRET Mortar gata preparat pentru zidărie şi tencuire

UNICRET-FAST Mortar cu priză rapidă pentru reparaţii la tencuială

ADIPLAST Răşină de construcţii, pentru multiple imbunatatiri a calitatii mortarelor

PLASĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU ARMAREA TENCUIELILOR Plasă din fiberglass pentru armarea tencuielilor

 

I. NATURA PROBLEMEI-CERINŢE

Prepararea unei tencuieli tradiţionale necesită aprovizionarea cu şi depozitarea unor însemnate cantităţi de materiale diverse pe şantier (ciment, var, nisip) pentru mult timp. Mortarul preparat nu are o calitate stabilă la diverse amestecuri, din cauza proporţiilor nestabile de amestec şi a diferenţelor de calitate a materialelor procurate.

De asemenea, apar dificultăţi suplimentare pe timpul executării unor lucrări, din cauza lipsei de spaţiu, ca şi probleme privind curăţenia şantierului. În plus, din cauza depozitării în vrac a materialelor, uneori se semnalează şi dispariţia unor cantităţi din acestea.

 

II. SOLUŢIA

Utilizarea mortarului gata preparat UNICRET oferă posibilitatea preparării rapide şi uşoare a unor mortare pentru tencuire şi zidărie, care conferă:

 • Calitate stabilă.

 • Simplificarea lucrărilor şi uşurinţa utilizării.

 • Lucrabilitate foarte bună.

 • Aderenţă foarte bună la suport.

Este adecvat pentru reparaţii, remedieri ale tencuielii şi în general pentru orice fel de mici reparaţii.

 

III. APLICAREA

Stratul aruncat

Suprafeţele de tencuit trebuie să fie lipsite de praf, uleiuri, materiale alterate, etc., şi să fie bine udate. După aceea se aplică un strat aruncat de UNICRET, care se recomandă să fie aditivat cu răşina pentru construcţii ADIPLAST care poate fi adăugată în apa de amestec în proporţia ADIPLAST : apă = 1 : 3, pentru îmbunătăţirea aderenţei la suprafeţele respective.

Aplicarea UNICRET

 1. După uscarea stratului aruncat, se aplică UNICRET în strat de până la 2cm. Numărul straturilor depinde de nivelarea cerută pentru suprafaţa suportului şi de eventualele imperfecţiuni de construcţie ale acestuia. UNICRET se aplică precum tencuiala obişnuită, cu mistria sau drişca.

 2. Urmează frecarea suprafeţei finale cu o drişcă spongioasă, după ce aceasta a tras suficient. Timpul de aşteptare până când suprafaţa poate fi frecată depinde de absorbanţa suportului, de temperatura mediului şi de lucrabilitatea amestecului.
  Consumul: circa 15,5 kg/m.p./cm grosime strat.
  În locurile în care suportul este alcătuit din straturi termoizolante (de exemplu polistiren, poliuretan, etc.), precum grinzi, console, ziduri, centuri, etc., se recomandă, la aplicarea stratului gros de tencuială, montarea de armătură din fibre de sticlă, pentru evitarea fisurării din cauza solicitării termice la care este supusă tencuiala acestor suprafeţe şi din cauza coeficientului diferit de contracţie şi dilataţie al straturilor respective.
  Plasa din fibre de sticlă pentru tencuieli se montează prin presare uşoară pe stratul proaspăt de UNICRET, se extinde cu 10-15 cm dincolo de zona acoperită de plăcile termoizolante şi se acoperă complet cu UNICRET.

 

IV. NOTE

 • Pe timpul aplicării, temperatura trebuie să fie între +50C şi +350C.

 • Se recomandă ca pe timpul lunilor de vară UNICRET să fie udat după aplicare, pentru a evita deshidratarea sa din cauza temperaturilor ridicate.

 • În cazul lucrărilor urgente şi al suprafeţelor mici de remediat, în loc de UNICRET poate fi utilizat mortarul cu priză rapidă UNICRET-FAST.

 • Consultaţi instrucţiunile de utilizare în siguranţă şi măsurile preventive înscrise pe ambalaj.